True Hockey

Sizing Chart

True Hockey Apparel

True Hockey Skates

  Skate Size N. America Europe UK Centimeters
JUNIOR SIZES 1 2 33.5 1.5 21
1.5 2.5 34 2 21.4
2 3 35 2.5 21.8
2.5 3.5 35.5 3 22.2
3 4 36 3.5 22.6
3.5 4.5 36.5 4 23
4 5 37.5 4.5 23.4
4.5 5.5 38 5 23.9
5 6 38.5 5.5 24.3
5.5 6.5 39 6 24.7
 

 

 

 

 

 

SENIOR SIZES
6 7.5 40.5 6.5 25.1
6.5 8 41 7 25.5
7 8.5 42 7.5 26
7.5 9 42.5 8 26.4
8 9.5 43 8.5 26.8
8.5 10 44 9 27.3
9 10.5 44.5 9.5 27.7
9.5 11 45 10 28.1
10 11.5 45.5 10.5 28.5
10.5 12 46 11 28.9
11 12.5 47 11.5 29.3
11.5 13 27.5 12 29.8